Czyszczenie elewacji zabezpieczonych systemem AGS®


a także powierzchni niezabezpieczonych

1. Czyszczenie graffiti z powierzchni zabezpieczonych systemem AGS®

2. Chemiczne czyszczenie graffiti z powierzchni niezabezpieczonych systemem AGS®

Czyścimy powierzchnie zabepieczone i niezabepieczone, ale oczywiście skuteczność wyniku czyszczenia powierzchni zabezpieczonej jest większa i tańsza. Niemniej jednak system AGS jest liderem na rynku europejskim i można spodziewać się, że to najlepszy wybór dla naprawy także powierzchni niezabezpieczonej. 

1. Czyszczenie graffiti z powierzchni zabezpieczonych systemem AGS® 

Twory graffiti zmywa się przy użyciu gorącej wody pod ciśnieniem (myjka ciśnieniowa FALCH) lub za pomocą specjalnego środka AGS. Polega to na tym, że farba z aerozolu lub wodoodporne markery wiążą się z powłoką ochronną, nie przenikając do struktury chronionego materiału.

ags_usuwanie z pow.zabez.01

Przy użyciu gorącej wody (90*C) pod ciśnieniem zabezpieczenie ulega rozmiękczeniu i to ciśnienie wody, jak „szpachelka”, odrywa je wraz z graffiti od powierzchni. Można to tez zrobić przy pomocy środka AGS 3505 bez użycia ciśnienia gorącej wody, ale jest to proces bardziej pracochłonny.

ags_usuwanie z pow.zabez.

Po usunięciu napisów należy odnowić warstwę ochronną w miejscu czyszczenia. Zmywalne właściwości zabezpieczenia tzn. możliwość jego usunięcia, pretendują AGS do stosowania na obiektach zabytkowych w myśl podstawowej zasady konserwatorskiej o konieczności odwracalności procesu. Właściwości te nie oznaczają jednak, ze powłoka ta jest delikatna i można ją np. uszkodzić, a następnie namalować graffiti. Preparaty tworzą trwałą warstwę, odporną na czynniki atmosferyczne i temperaturowe (mróz i upał) oraz uszkodzenia mechaniczne. Do jej usunięcia potrzebny jest preparat AGS 3505 i gorąca woda pod ciśnieniem.

ags_usuwanie z pow.zabez.02.

Konieczność odnawiania zabezpieczenia AGS w miejscu czyszczenia, wytykana jako „wada”, jest jednak zasadniczą zaletą, ponieważ w perspektywie czasu, gdy np. zabezpieczony budynek będzie wymagał przemalowania ścian, to aby nowa farba mogła związać się z elewacją, koniecznym będzie usunięcie zabezpieczenia, które stanowi swego rodzaju separator. Środki AGS można usunąć w prosty i tani sposób bez uszczerbku dla powierzchni. W przypadku trwałych-permanentnych innych niż AGS powłok anty graffiti (które nie ulegają zmyciu przy usuwaniu graffiti) aby je usunąć należy zastosować bardzo kosztowne, inwazyjne metody ścierne jak szlifowanie, piaskowanie, które na pewno spowodują uszkodzenie materiału. Ze zrozumiałych względów w przypadku np. tynków cementowo-wapiennych lub na ociepleniu zabieg ten będzie bardzo kłopotliwy, a przede wszystkim kosztowny.

2. Chemiczne czyszczenie graffiti z powierzchni niezabezpieczonych systemem AGS®

Chemiczne usuwanie graffiti polega na pokryciu zabrudzonej powierzchni odpowiednim środkiem AGS®, a następnie gorąco-wodnym płukaniu pod ciśnieniem. Jest metodą zazwyczaj czasochłonną (zwłaszcza na powierzchniach porowatych), wymagającą zastosowania "wyważonych" operacji mających na celu zlikwidowanie graffiti w sposób nie uszkadzający czyszczonej powierzchni.

Środki AGS® do chemicznego usuwania graffiti z powierzchni niezabezpieczonych: gładkich, porowatychchłonnych,

ags_usuwanie z pow.niezabez.

do stosowania zarówno na zewnątrz i wewnątrz charakteryzują się wydłużonym czasem działania, dzięki czemu możliwym jest zlikwidowanie graffiti w sposób nie "naruszający" podłoża na którym zostało wykonane. Warto więc zwrócić uwagę, że umożliwiają usunięcie każdego rodzaju farby z aerozoli oraz wodoodpornych markerów bez uszczerbku dla czyszczonej powierzchni. Ponadto, ich żelowa konsystencja pozwala na aplikację na pionowych powierzchniach bez ryzyka spłynięcia lub przedwczesnego odparowania. Żelowa postać zapewnia "związanie" rozpuszczonych farb i nie dopuszczenie do ich penetracji w głąb czyszczonej powierzchni, co zazwyczaj dzieje się w przypadku używania preparatów o konsystencji wodnistej.

ags_usuwanie z pow.niezabez

Oprócz niewątpliwej skuteczności tej grupy środków AGS®, ich szczególnym walorem są wyjątkowe właściwości ekologiczne. Wszystkie ścieki powstające w procesie usuwania graffiti (a są to nieraz tysiące litrów), nie wymagają procesu utylizacji i mogą być odprowadzane bezpośrednio do kanalizacji, ponieważ ulegają biodegradacji szybciej niż jogurt. Są jednocześnie bardzo przyjazne dla użytkownika, zmniejszając do minimum ryzyko pracy z chemikaliami. Wszystkie posiadają atesty "PZH" oraz pozytywną opinię Instytutu Ochrony Środowiska.


Proces chemicznego czyszczenia graffiti dzielimy na następujące grupy:

· z powierzchni twardych, nie absorbujących jak np. marmur, granit, klinkier, szkło, powierzchnie malowane przemysłowo jak wagony kolejowe, autobusy, tramwaje, wiaty przystankowe, budki telefoniczne itp. Do tego celu służą preparaty AGS®-221, AGS®-2+, AGS®-27, AGS®-60, AGS®-5, AGS®-55. Proces czyszczenia z tego typu powierzchni jest stosunkowo prosty i przynoszący zadowalające efekty.

· z powierzchni gładkich, delikatnych jak np. pleksiglasy, lamperie, laminaty, znaki drogowe i reklamowe. Do tego celu służą preparaty AGS®-5, AGS®-55, AGS®-55-ściereczki. Usuwanie graffiti w większości przypadków nie sprawia problemu z uzyskaniem 100 % efektu, o ile czyszczenie odbywa się w stosunkowo niedługim czasie od zabrudzenia-dotyczy to zabrudzeń wykonanych wodoodpornymi markerami, które pozostawione na zbyt długo powodują chemiczną ingerencję w podłoże zawartych w nich rozpuszczalników lub lakierów. Skutkiem takiej sytuacji podczas czyszczenia może być efekt usunięcia tylko samego koloru graffiti (barwnika), natomiast miejsce w którym było graffiti nadal jest widoczne w postaci negatywu.

· z powierzchni porowatych i delikatnych jak np. termoizolacyjne wyprawy tynkowe czy tynki cementowo-wapienne wykończone farbami elewacyjnymi. Do tego celu służą preparaty AGS®-2+, AGS®-27, AGS®-221, AGS®-60. Usuwanie graffiti na tych powierzchniach jest  skomplikowane, wymagające szczególnej ostrożności i "wyważonych" działań. Uzyskanie właściwego efektu uzależnione jest zasadniczo od trwałości czyszczonego materiału tzn. jego odporności na reakcje chemiczne oraz działanie wodą pod ciśnieniem o wysokiej temperaturze. Przy odpowiednim zastosowaniu preparatów przez doświadczonego wykonawcę możliwym jest 100% usunięcie zabrudzenia. Proces ten narażony jest jednak na uszkodzenie czyszczonej powierzchni polegające najczęściej na powstaniu "odbarwień", a czasem nawet usunięciu warstwy farby elewacyjnej lub rozrzedzeniu masy tynkowej.

 ags_usuwanie z pow.niezabez

Podsumowując powyższe należy stwierdzić, że chemiczna metoda usuwania graffiti jakkolwiek przynosząca zadowalające efekty na powierzchniach "nie absorbujacych-twardych" winna być stosowana jako działania doraźne.

Należy tutaj zwrócić uwagę na fakt, że inwazyjne-chemiczne metody usuwania graffiti nie pozostają bez wpływu na czyszczoną powierzchnię pomimo uzyskania zadowalającego wzrokowego efektu. Ich wielokrotne stosowanie może w efekcie doprowadzić do jej trwałego uszkodzenia.

Dlatego metoda ta powinna być traktowana jako etap przygotowujący powierzchnię do późniejszego zabezpieczenia przed graffiti, które gwarantuje 100% efekty.

Chemiczne usunięcie graffiti, ułatwia naprawę-pomalowanie powierzchni (w przypadku gdy efekt czyszczenia nie przyniósł właściwego rezultatu).
Zamalowanie nie usuniętego graffiti nastręcza dużo kłopotu i w większości przypadków wymaga kilkakrotnego pokrywania go farbą. Zwykłe zamalowanie bohomazów jest również nie uzasadnione technologicznie (zwłaszcza na pow. dyfuzyjnych) gdyż zamalowane graffiti stanowi skuteczną przeszkodę dla naturalnego "oddychania" tynku doprowadzając w efekcie do jego szybkiej degradacji.

W związku z powyższym kolejnym etapem po chemicznym usunięciu graffiti powinno być zabezpieczenie powierzchni przed kolejnymi "malowidłami", które umożliwia ich zmycie za pomocą gorącej wody pod ciśnieniem.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur pharetra dapibus pharetra. Donec interdum eros eu turpis pharetra et hendrerit est ornare. Etiam eu nulla sapien. Nullam ultricies posuere nunc, eget mollis nulla malesuada quis.