FAQ - najczęściej zadawane pytania dot. AGS®


 poniżej poznaj także orientacyjne ceny

Dlaczego warto zabezpieczać metodą AGS® przed graffiti?


1. Preparaty do zabezpieczania AGS® 3502/10/12 charakteryzują się następującymi właściwościami:

· Są trwałe i skuteczne - Preparaty do zabezpieczenie opatrzone są gwarancją przynajmniej 7 letniej skuteczności i trwałości. Długoletnie doświadczenie producenta systemu AGS® (od 1983r) potwierdza, że w praktyce zachowują one swoje parametry nawet dłużej tj. do kilkunastu lat - przykłady terenowe z Szwecji wykazują, że zabezpieczone nimi budynki w latach 80 tych są nadal chronione, a usuwanie graffiti odbywa się wg. gwarancji systemu.

· Są bezpieczne i ekologiczne - posiadają atesty "PZH", Aprobatę techniczną "ITB" oraz pozytywną opinię Instytutu Ochrony Środowiska. Ich użytkowanie jest bezpieczne przy zachowaniu podstawowych zasad bhp, a proces czyszczenia graffiti odbywa się za pomocą gorącej wody pod ciśnieniem. Powstałe w jego wyniku ścieki nie wymagają utylizacji, lecz mogą zostać odprowadzane bezpośrednio do kanalizacji.

· Są nie palne - dlatego mogą być stosowane w pomieszczeniach zamkniętych jak np. tunele metra itp. W razie pożaru nie tworzą trujących oparów.

· Izolują materiały elewacyjne (lub inne) od wpływu różnych czynników powodujących ich niszczenie,  jak oddziaływanie wilgoci, promieni UV, zabrudzeń komunikacyjnych, atmosferycznych lub będące wynikiem wandalizmu jak GRAFFITI, plakaty itp. Pojęcie "odizolowania" materiału należy rozumieć w ten sposób, że układ molekularny składników preparatu formuje się w postać odwróconego "lejka", dzięki czemu zachowuje on i nie redukuje paro przepuszczalności zabezpieczonej powierzchni, natomiast przenikanie wilgoci z zewnątrz do wewnątrz powierzchni jest zdecydowanie ograniczone. Wszelkie powstałe zabrudzenia nie wiążą się ze strukturą właściwej powierzchni lecz z warstwą zabezpieczenia co umożliwia ich usunięcie. W efekcie wpływa to na opóźnienie procesu niszczenia materiałów pokrytych zabezpieczeniem.

2. Pozwalamy sobie na przytoczenie kilku argumentów przemawiających za korzyściami z zastosowania preparatów AGS do zabezpieczenia przed graffiti, a mianowicie zabezpieczenie:

· gwarantuje 100% usuniecie graffiti przy użyciu czystej, gorącej wody, przywracając pierwotny stan powierzchni.

· pozwala na "właściwe" i zgodne ze sztuką budowlaną przeprowadzenie prac odczyszczających, które nie wpływają negatywnie na strukturę materiałów z których wykonana jest elewacja lub inna powierzchnia.

· chroni powierzchnię przed naturalnym i nie naturalnym niszczeniem (graffiti), zdecydowanie przedłużając okres jej trwałości, co wpływa na zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.

· eliminuje nie bagatelne koszty przeprowadzenia ponownego remontu na wypadek powstania graffiti.

· eliminuje problem z doborem odpowiedniego koloru farby elewacyjnej dla ujednolicenia mechanicznie "wyczyszczonej", a zazwyczaj uszkodzonej powierzchni.

· jest zdecydowanie mniej kosztowne, niż usuwanie graffiti metodą chemiczną, która pomimo wyższych kosztów wykonania nie gwarantuje zawsze uzyskania zamierzonego efektu i niesie ryzyko uszkodzenia czyszczonej powierzchni.

· stanowi nie znaczny wydatek procentowy w skali całkowitych kosztów remontu lub wzniesienia elewacji. Według danych zaczerpniętych od różnych inwestorów koszt zabezpieczenia podnosi całkowity koszt prac elewacyjnych od ułamku procenta do kilku procent.

· pozwala na szybkie usunięcie graffiti, co wpływa na świadomość grafficiarzy, utwierdzając ich w przekonaniu, że z uwagi na szybkie "zniknięcie" ich dzieła miejsce to nie warte jest "zainteresowania" , gdyż zbyt krótka ekspozycja graffiti nie zachęca do jego ponownego tworzenia.

· rozwiązuje problem nawet w przypadku częstych wizyt "upartych" grafficiarzy, gdyż czyszczenie może odbywać się wielokrotnie, pod warunkiem każdorazowego ponownego zabezpieczania uprzednio czyszczonej powierzchni.

Podsumowując powyższe stwierdzamy, że zabezpieczenie przed graffiti winno być uwzględniane każdorazowo w projektach restaurowania, bądź wznoszenia nowych elewacji lub innych inwestycji, jako ostatni-finalny etap prac.

W dobie rozprzestrzeniania graffiti kosztowność każdego przedsięwzięcia budowlanego, naznaczonego ryzykiem pojawienia się tego problemu, powinno być poparte troską o zastosowanie skutecznej metody ochrony wzniesionych powierzchni, co pozwoli na ich długie, bezproblemowe użytkowanie, dające poczucie właściwie ulokowanych i nie zmarnowanych pieniędzy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur pharetra dapibus pharetra. Donec interdum eros eu turpis pharetra et hendrerit est ornare. Etiam eu nulla sapien. Nullam ultricies posuere nunc, eget mollis nulla malesuada quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur pharetra dapibus pharetra. Donec interdum eros eu turpis pharetra et hendrerit est ornare. Etiam eu nulla sapien. Nullam ultricies posuere nunc, eget mollis nulla malesuada quis.

3. Co to jest, skąd się bierze i co powoduje graffiti?

GRAFFITI - czyli różnego rodzaju napisy, znaki, malowane na elewacjach budynków, przejść podziemnych, wiaduktów czy dworcach kolejowych to zjawisko z którym spotykamy się na co dzień w naszym otoczeniu.
Jest ono bez wątpienia formą twórczości i niejednokrotnie w sposób pozytywny przykuwa uwagę odbiorcy, to jednak demonstrowane w niewłaściwym miejscu staje się aktem wandalizmu.

Pseudo-artyści "grafficiarze" działając bez skrupułów posuwają się do coraz bardziej zuchwałych aktów swej "twórczości " nie oszczędzając obiektów zabytkowych, sakralnych lub świeżo odrestaurowanych fasad budynków. Dysponując łatwo dostępnymi farbami w aerozolu tworzą swoje "dzieła " zazwyczaj w godzinach nocnych, przez co są praktycznie nie wykrywalni i bezkarni. Zjawisko to jest wynikiem istnienia grup-zespołów grafficiarzy wzajemnie ze sobą konkurujących w dziedzinie umiejscowienia i wielkości graffiti. W dobie obecnych tendencji do rozwijania się patologii społecznych problem ten narasta i staje się coraz bardziej dokuczliwy a zwłaszcza kosztowny.

Graffiti w tym znaczeniu jest więc zjawiskiem patologicznym, powodującym nie tylko negatywne wrażenia estetyczne, ale ma swój negatywny oddźwięk na gruncie społecznym i ekonomicznym. Zabrudzone ściany budynków narażone są na szybszą od naturalnej degradację, gdyż nie naturalne powłoki graffiti izolują "oddychanie" tynku, ( paro przepuszczalność) co wpływa na odpadanie i łuszczenie się warstw elewacyjnych, a co za tym idzie konieczność ich naprawy i ponoszenia kosztów przedwczesnego remontu.
Występowanie bohomazów w dzielnicach mieszkalnych czy ośrodkach kultury i turystyki jest symptomem "zagrożenia" dla normalnego współżycia społecznego. Jego powstawanie w ośrodkach użyteczności publicznej jest czynnikiem "odstraszającym", czy to nowych lokatorów dzielnic lub turystów, co ma nie bagatelny wpływ na opinie i rozwój danego regionu.

Graffiti stanowi bardzo poważny problem ekonomiczny oraz społeczny i bez wątpienia wymaga skutecznego przeciwdziałania zarówno od strony profilaktyki, czyli kontroli "newralgicznych miejsc" przez służby miejskie i stworzenia "odpowiednich" przepisów prawa karnego ale również skutecznych metod usuwania już istniejących zabrudzeń graffiti. Ważnym aspektem przeciwdziałania są natychmiastowe interwencje związane z usuwaniem graffiti, gdyż pozostawienie "bazgrołów" na jakiś czas prowokuje ( dając niepisane przyzwolenie) do powstawania nowych, dodatkowych tworów co w efekcie doprowadza do tworzenia się enklaw zaniedbania jak np. klatki schodowe, przejścia podziemne. Bez wątpienia, szybkie usunięcie graffiti, daje sygnał jego twórcy, że miejsce to nie warte jest jego zainteresowania z uwagi na krótki czas ekspozycji "dzieła" co podważa sens stosowania kosztownych aerozoli oraz angażowania się w nielegalne przedsięwzięcie.

Jak przeciwdziałać negatywnemu graffiti?

W zakresie skutecznych metod likwidowania i przeciwdziałania graffiti oferujemy skorzystanie z naszej oferty opartej na bazie szwedzkiej technologii AGS® Anti Graffiti System, do zapoznania z którą zapraszamy na kolejne strony.

Jednym ze sposobów przeciwdziałania graffiti jest stosowana przez różnych administratorów metoda udostępniania młodzieży "neutralnych" lub zdegradowanych i szpecących powierzchni, na których odnowienie brak pomysłu i funduszy, w celu ich (czasowego) ożywienia, co przyczynia się do "odciążenia" innych obiektów gdzie graffiti nie powinno się pojawiać.

W tym celu organizowane są różnego rodzaju happeningi  podczas, których młodzież na przygotowanych do tego celu powierzchniach "wyładowuje" się artystycznie.

Znamienitym przykładem wyjścia naprzeciw i nawiązania porozumienia z ulicznymi artystami było pozwolenia władz miasta Łódź na wykonanie największego w Europie (bo aż 960m2) graffiti na bocznej ścianie gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Piotrkowskiej 152.
Obraz ten został wykonany w formie przedstawiającej płynącą łódź, nawiązując tym do nazwy miasta.
Niewątpliwie oprócz dostarczonych w ten sposób wrażeń artystycznych, zlecający to dzieło osiągnęli efekt nasycenia i "wyładowania się" (na jakiś czas) twórców tego obrazu - bądź co bądź mocno się napracowali.
W tym miejscu należałoby jednak zadać pytanie czy służby akceptujące to przedsięwzięcie zadbały o kondycję hydrofobową pokrytej tym malowidłem ściany, gdyż jak wiadomo stosowane do tworzenia graffiti farby w aerozolach nie posiadają właściwości dyfuzyjnych, tzn nie pozwalają na jej "oddychanie" co w efekcie może doprowadzić do stosunkowo szybkiej degradacji powierzchni na wskutek "odparzenia" warstw tynkowych przez uwięzioną rozmrożoną wilgoć.

Ten aspekt powinien być zdecydowanie uwzględniany w realizacji tego typu przedsięwzięć, gdyż wiąże się ze sporymi kosztami ewentualnych napraw czy odtworzenia substancji powierzchni na których pozwolono wykonać graffiti.

Biorąc pod uwagę fakt funkcjonującej w środowiskach ulicznych artystów zasady poszanowania twórczości innych grafficiarzy i przez to gwarancję bytu dzieła w nie zmienionej postaci, działania takie mają uzasadnienie, gdyż pozwalają na trzymanie w ryzach przynajmniej samej treści eksponowanego obrazu, która jak wiadomo na "niekontrolowanych" malowidłach najczęściej niesie przesłania wulgarne, rasistowskie itp.

Udostępnianie powierzchni do tzw. kontrolowanych wrzutów (slang uliczny) przynosi wymierne efekty, jednak nie jest rozwiązaniem problemu graffiti.
Zasadniczą jego niedoskonałością jest brak możliwości "kontrolowania" wszystkich ulicznych artystów, a zwłaszcza tych, którzy do tej grupy się nie zaliczają tzw. szalikowców lub nazistów, którzy swoje ekspresje i przekonania wyrażają w sposób zupełnie odbiegający od nieco bardziej przewidywalnych grafficiarzy. Ich "spontaniczna" działalność polegająca najczęściej na wybazgraniu (gdzie popadnie) hasła typu: "WIDZEW PANY" pozbawiona jest jakichkolwiek zasad i reguł postępowania, przez co nie sposób nad nią zapanować.

Dlatego w pierwszej kolejności po wykonaniu elewacji, czy innego typu powierzchni powinno się stosować metody profilaktyczne - czyli zabezpieczające powierzchnię przed graffiti, które dają gwarancje łatwego, szybkiego i ekologicznego usunięcia bohomazów.

Nawiązując do metody udostępniania młodzieży powierzchni do malowania można ją połączyć z profilaktyką czyli zabezpieczaniem. Takie działania dają następujące korzyści :

- po pierwsze - powierzchnie przeznaczoną do wymalowania przez grafficiarzy można uprzednio zabezpieczyć preparatami anty graffiti i w odpowiednim czasie zmyć malowidło przywracając jej pierwotny wygląd.

- po drugie - wykonany już na udostępnionej powierzchni obraz graffiti, który stanowi wartość artystyczną (jak np. w Łodzi ) można również zabezpieczyć preparatami anty graffiti co umożliwia zmycie wszystkich ewentualnych domalowanych tworów na jego powierzchni przedłużając w ten sposób jego żywotność.


Orientacyjne ceny netto usług

zabezpieczenia i czyszczenia systemem AGS®.

* Dokładny koszt wykonania barwionego zabezpieczenia przed graffiti, uzależniony jest od zamowionej kolorystyki środka AGS 3506, według palety barw RAL lub NCS.

** Przy usuwaniu graffiti z powierzchni zabezpieczonej środkami AGS 3502, 3512, 3510, 3506, 3500 zmywana jest rownież warstwa ochronna, dlatego cena usunięcia graffiti zawiera jej ponowne nałożenie.

Zasady obliczania powierzchni graffiti:

Obliczenie powierzchni graffiti polega na obrysie zabrudzenia w formę figury geometrycznej np. prostokąt, a następnie poprzez pomnożenie jej wysokości „a” przez szerokość „b” uzyskujemy wynik „C”, który określa wymiar graffiti.

1. Graffiti wykonane w formie linii - a x b = C     2. Graffiti wykonane w formie napisu – a x b = C


 Informacje uzupełniające:

• Przy zamówieniach usług na powierzchniach przekraczających 500m2 udzielamy upustów cenowych

• W zależności od położenia obiektu, do usług doliczony jest koszt transportu w wysokości 1,20zł/km

• Do usług usuwania graffiti (przy ilości do 5 m2) doliczamy jednorazowo 99,00 zł do wartości usługi,

tytułem przygotowania stanowiska pracy.

• Termin realizacji prac związanych z zabezpieczaniem przed graffiti, uzależniony jest od sprzyjających warunkow atmosferycznych (temperatury otoczenia min. +8*C i wilgotności powietrza poniżej 95%).

•  Prace mogą być wykonane pomimo nie sprzyjających warunkow, wiąże się to jednak z dodatkowym kosztem plandekowania i dogrzewania powierzchni