Zabezpieczenie elewacji systemem AGS®


dla każdego rodzaju powierzchni dobieramy odpowiedni środek AGS®

Działanie to ma uzasadnienie w zdecydowanie mniejszych kosztach usuwania zabrudzenia i dają 100% pewność uzyskania oczekiwanego efektu. 

Zabezpieczenie powierzchni przed graffiti polega na pokryciu fragmentu np. elewacji (na całej szerokości do wysokości około 3-4m) preparatem AGS® 3502 lub AGS®-3512 lub AGS®-3510, który nakłada się w kilku warstwach (ilość warstw uzależniona od typu powierzchni) najlepiej metodą natryskową, dzięki czemu uzyskuje się trwałą i prawie niewidoczną, zmywalną powłokę ochronną, która izoluje powierzchnię elewacji od wszelkich zabrudzeń.

 nanoszenie AGS

Dzięki tej powłoce zabrudzenie wykonane lakierem w aerozolu-graffiti nie wiąże się w sposób trwały ze strukturą materiału elewacyjnego lecz utrzymuje się na wierzchniej warstwie powłoki ochronnej i usuwane jest w 100%, przy zastosowaniu płukania gorącą wodą (około 90oC) pod ciśnieniem. Po usunięciu graffiti należy ponownie nałożyć-odnowić warstwę zabezpieczenia (w miejscu przeprowadzonego czyszczenia).

Preparaty do zabezpieczania przed graffiti AGS® 3502, 3510, 3512 przeznaczone są do wszystkich typów powierzchni elewacyjnych.

Zarpówno AGS® 3502 jak i 3510 i 3512 jest bezbarwn dyspersją na bazie mikro wosków, która po nałożeniu pozwala na uzyskanie trzech efektów kosmetycznych tj.:

symbol 3502 - oznacza preparat, który po nałożeniu daje efekt półmatu (najczęściej stosowany), 
symbol 3510 - oznacza połysk, 
symbol 3512 - oznacza mat.

ags zastosowanie 04

Naturalność mikro wosków, które są podstawowym (wraz z wodą) składnikiem preparatu pozwala na ich stosowanie na każdego typu materiałach bez ryzyka wystąpienia nieprzewidzianych reakcji z podłożem.

Mogą być stosowane do ochrony przed graffiti innych powierzchni niż elewacje jak np. ogrodzenia, mury oporowe, wiadukty, okładziny marmurowe i ceramiczne, elementy z blachy, kosztowne tablice reklamowe, znaki drogowe, wiaty przystankowe, budki telefoniczne itp.
Z uwagi na plastyczne i zmywalne właściwości zabezpieczenia (przy temperaturze ok. 90oC) , nie stosuje się go do powierzchni, które podlegają bieżącej bądź okresowej kosmetyce jak np. szkło, powierzchnie wagonów kolejowych, tramwajowych i autobusowych .
Do rozwiązywania problemów z graffiti na tych powierzchniach służą preparaty do chemicznego czyszczenia dostępne w ofercie AGS® - więcej patrz  >>> powierzchni niezabezpieczonej

Ponadto AGS® 3502, 3510, 3512 można wykorzystać do ochrony hydrofobowej. Ich właściwości "izolacyjne" pozwalają na skuteczną ochronę przed wilgocią . Należy tutaj zwrócić uwagę na ciekawostkę, że pomimo właściwości izolujących, zabezpieczenie w żaden sposób nie redukuje dyfuzji czyli paro przepuszczalności pokrytej nim powierzchni. Jest to wynikiem konstrukcji molekularnej, która (mówiąc obrazowo) formuje się w postać odwróconego "lejka" zwróconego swoją szerszą stroną do wnętrza, natomiast węższą do zewnątrz powierzchni.
W związku z powyższym AGS® 3502, 3510, 3512 mogą być z powodzeniem wykorzystywane do izolacji przed wilgocią na powierzchniach np. północno-zachodnich ścian budynków narażonych na stałe zawilgocenie przez opady deszczu lub też powierzchni mających bezpośredni, stały kontakt z woda jak filary nośne mostów itp.

Znamienitym przykładem ich wykorzystania w tym zakresie jest najdłuższy w Europie most ORESUND (między Szwecją a Dania), który oprócz zabezpieczenia przed graffiti w części komunikacyjnej został pokryty preparatami AGS® w części podwodnej (filary nośne) w celu ochrony przed degradacyjnym wpływem wilgoci i soli.